ידידי המפעל

ידידי מפעל המקרא

מפעל המקרא נהנה מתמיכה מתמשכת של מוסדות; קרנות וארגונים שונים בארץ ובחו"ל:

האוניברסיטה העברית בירושלים

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים – הקרן הלאומית למדע

הקרן ע"ש פולה ודוד בן-גוריון מייסודה של משפחת פדרמן

יד אבי היישוב

מר לו פריברג, טורונטו, קנדה

מרטין ולואיס זלמן

משרד החינוך, התרבות והספורט

עזבון ד"ר חיים גורדון

קהילת עמנו-אל, ניו-יורק

קרן אדמונד דה רוטשילד

קרן הזכרון לתרבות יהודית

קרן לוציוס נ' ליטאואר

קרן מזרע, יפן

קרן משפחת שואיאר

קרן פדרמן

קרן פרי לחקר המקרא

קרן צ'רלס רוזנבלום